Certificerende partijen

Fyjas maakt gebruik van externe certificerende bedrijven. Dat zijn bedrijven die hun auditoren inzetten om onafhankelijk onderzoek te doen bij de te controleren instituties. Een auditor is iemand die zich beroepsmatig bezighoudt met het controleren van organisaties. De algemene definitie van een audit is een geplande en gedocumenteerde activiteit die bepaald wordt door onderzoek, toetsing, evaluatie van objectief bewijsmateriaal, de toereikendheid en de naleving van vastgestelde procedures en de effectiviteit van de uitvoering door gekwalificeerd personeel.