Eigenaarschap en Beheer

De keurmerken zijn eigendom van FYJAS. FYJAS is ook eigenaar van het woord- en beeldmerk van het keurmerk. De keurmerken zijn beschikbaar voor: Sportorganisaties, scholen en andere instituten voor wie de keurmerken nuttig zijn.

Levend keurmerk

Dit keurmerk in een zogenaamd ‘levend’ keurmerk. Dit houdt in dat het continue wordt aangepast aan de gewijzigde marktomstandigheden en wettelijke en maatschappelijke regelgeving.