FD & RPC

FYJAS Discrimination & Racism Certificate  en FPAC: Pedagogical Approved Certificate zijn keurmerken. Voldoet een sportorganisatie , school of andere institutie aan de eisen van het keurmerk wordt het door FYJAS geaccrediteerd middels een keurmerkcertificaat. Accreditatie toont aan dat het vertrouwen in de manier waarop het pedagogisch en of discriminatie & racisme beleid wordt gevoerd binnen zo een institutie gerechtvaardigd is. Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. Scholen, bonden, overheden, spelers, clubs, publiek en alle andere stakeholders moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat hun kinderen in een pedagogisch verantwoorde omgeving vertoeven en dat het beleid erop gericht is racisme en discriminatie verbannen.

In het maatschappelijke debat is de schreeuw voor het uitbannen van racisme en discriminatie niet meer te verstommen. De afgelopen tijd is het leed dat racisme en discriminatie veroorzaken veelvuldig voor het voetlicht gebracht. Het geeft bovendien alle stakeholders met name clubs, scholen, de overheid en de samenleving een instrument om gericht en adequaat Artikel 1 van onze grondwet te borgen.