FYJAS Algemeen

FYJAS wil binnen alle sportclubs en overige pedagogische instellingen van Nederland een verantwoord pedagogisch klimaat creëren, waarbij de talenten van de jonge sporters optimaal ontwikkeld kunnen worden. ‘Uitwassen binnen jeugdsport zoals misbruik, racisme en discriminatie, maar ook het gebrek aan sociaal emotionele begeleiding, moeten zo snel mogelijk tot het verleden behoren. Jonge sporters kunnen dan gewoon kind zijn en van hun sport genieten. Pas dan is de opleiding voor jeugdige (top)sporters compleet!

Onder FYJAS valt: De Fyjas academy  en de Fyjas keurmerken.
FYJAS is onderdeel van Groei en Ontwikkeling BV.

Missie

Wij willen racisme en discriminatie een halt toe roepen en jeugdsportopleidingen (kind)vriendelijk maken

Visie

De wereld inclusief de sport mooier maken.

Unique Selling Points

Met het FYJAS keurmerk bent u zichtbaar actief en op een innoverende manier bezig met het vraagstuk discriminatie. Diversiteit maakt het leven interessant. Het FYJAS keurmerk opent voor iedereen deuren van kansen en werkt naar een cultuur waar niemand wordt uitgesloten. Dit gebeurt door het inzetten van werkvormen zoals storytelling, cultuurdia’s, musicals die het verhaal vertellen van jouw kernwaarden.

Let’s beat racism and create a sporty evolution!