FYJAS COACH

De FYJAS Training maakt je een complete coach, omdat je naast de kennis die je al hebt op het gebied van conditie, techniek en tactiek ook sociaal emotionele vraagstukken binnen de jeugdopleiding van sportverenigingen kunt benoemen, begeleiden en oplossen. Dat maakt je na het succesvol afronden van deze FYJAS opleiding en het behalen van je diploma(‘s) uniek..

Werkwijze

De cursist krijgt informatie via hoorcolleges, werkcolleges, praktijklessen en webinars. Er is dus een twee deling van enerzijds interactieve en praktische lessen en anderzijds theorie lessen. Door deze twee informatiebronnen samen te laten komen, wordt de cursist getriggerd hoe hij/ zij de theorie in de praktijk kan gebruiken. Cursisten kunnen webinars aanvragen via het mailadres: info@fyjas.nl. De locatie van de hoor-, en werkcolleges worden in overleg bepaald, omdat de vraag naar ‘’on the job training’’ groot is.

Als cursisten vragen hebben over de inhoud, het rooster of hulp ergens bij nodig hebben kunnen zij mailen naar het volgende emailadres: info@fyjas.nl. Mails worden binnen 10 werkdagen beantwoord.

Toetsing

De toetsing van Fyjas bestaat uit 15 toetsopdrachten (exclusief het portfolio) op diverse momenten en heeft verschillende toetsvormen. Er wordt gebruik gemaakt van open- en multiple-choice vragen waarbij vooral de theorie wordt getoetst. Tevens kunnen cursisten indicatoren behalen door middel van verslagen (portfolio), een trainingsbezoek, een moduleopdracht, een acteur-opdracht, een opname van een begeleidingsgesprek, een stageverslag, een interview, een mini-training, diverse groepsopdrachten, posterpresentaties geven, projecten opzetten en het maken van casussen. Toetsopdrachten mogen één keer worden herkanst. Overige opdrachten twee keer. Per toets kunnen bepaalde indicatoren van een competentieprofiel behaald worden. Een gedetailleerde uitwerking is te vinden in het document ‘Toetsen’. Wanneer de cursist eventuele herkansingsmogelijkheden niet positief afsluit dan slaagt de cursist niet en wordt hij besproken

Tot slot, bij de start van de opleiding brengt de cursist zijn of haar beginsituatie in kaart. Indien een cursist aan kan tonen over bepaalde vaardigheden te beschikken dan kan hij/ zij vrijstelling aanvragen voor bepaalde opdrachten.