Keurmerken

Keurmerken FD&RPC en FPAC

FD & RPC: FYJAS Discrimination & Racism Certificate  en FPAC: Pedagogical Approved Certificate zijn keurmerken. Voldoet een sportorganisatie , school of andere institutie aan de eisen van het keurmerk wordt het door FYJAS geaccrediteerd middels een keurmerkcertificaat. Accreditatie toont aan dat het vertrouwen in de manier waarop het pedagogisch en of discriminatie & racisme beleid wordt gevoerd binnen zo een institutie gerechtvaardigd is. Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. Scholen, bonden, overheden, spelers, clubs, publiek en alle andere stakeholders moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat hun kinderen in een pedagogisch verantwoorde omgeving vertoeven en dat het beleid erop gericht is racisme en discriminatie verbannen.