Kosten

Wat kosten FD&RPC en FPAC

De investering voor een FYJAS-Keurmerk bestaat uit twee delen:

1. Eenmalige auditkosten

Het is mogelijk om voorafgaand bij het indienen van een definitieve aanvraag, één of meerdere offertes bij de Certificerende instellingen aan te vragen. De eenmalige auditkosten per definitieve FYJAS-aanvraag voor het uitvoeren van de FYJAS audit. Na de audit maakt de auditor een auditrapport op.
De FYJAS-audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Certificerende instelling. Als aanvragende organisatie sluit u voor het uitvoeren van de audit een aparte Overeenkomst met de Certificerende instelling naar keuze. De factuur voor de audit ontvangt u van de door u gekozen Certificerende instelling. Her-certificering is niet verplicht.


2. Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage is bedoeld voor het beheerproces, deelname en doorontwikkeling van de FYJAS-keurmerken.

Het FYJAS -certificaat is (maximaal) twee jaar geldig en de overeenkomst beëindigt automatisch na twee jaar. Aan de (tweejaarlijkse) deelname zijn kosten verbonden. Deze jaarlijkse kosten zijn gebaseerd op totaal aantal “FTE” dat werkzaam is binnen uw (Aanvragende) organisatie. Dit is het aantal FTE zoals ingevoerd en gecontroleerd door auditor. De datum van definitieve FYJAS -aanvraag is leidend voor zowel de eerstejaars als tweedejaars jaarbijdrage. Deze jaarbijdragen vindt u ook terug in uw Deelnameovereenkomst.

Wanneer u een definitieve aanvraag indient, gaat u als Aanvragende organisatie akkoord met de Deelnameovereenkomst en de Algemene voorwaarden van FYJAS -Nederland. De looptijd van de Deelnameovereenkomst is twee jaar. Annuleren van uw ingediende definitieve FYJAS -aanvraag is mogelijk indien u voldoet aan de (financiële) condities.