Normen

Sportorganisaties, scholen en andere instituties verkrijgen het keurmerkcertificaat indien zij aan alle eisen hebben voldaan. Indien er wordt afgeweken van de gestelde normen dan dient hiervoor schriftelijk een voldoende onderbouwde rapportage aan de keurmerkcommissie te worden aangeleverd. De keurmerkcommissie beoordeelt de rapportage en neemt het besluit omtrent de goedkeuring ervan.