ONDERWIJS

Onderwijs van Fyjas

Het creƫren van een verantwoordelijk pedagogisch klimaat binnen alle sportclubs van Nederland staat centraal voor Fyjas. Binnen dat klimaat kunnen de talenten van jonge sporters optimaal ontwikkeld worden. Daarnaast zal het plezier van de sporters met sociaal emotionele ondersteuning groeien. Ieder jonge topsporter heeft het recht om binnen een gezond en veilig pedagogisch klimaat te sporten, echter er is op dit moment weinig tot geen sociaal emotionele begeleiding. Met deze opleiding kun je binnen de jeugdopleidingen het verschil maken en het welbevinden van de jeugdsporters garanderen.

De Fyjas opleiding kneed je aan de hand van lesinhouden, en doelstellingen weergegeven in het competentieprofiel tot een complete coach. Je hebt al kennis op het gebied van conditie, techniek en tactiek, maar na deze opleiding kun je ook sociaal emotionele vraagstukken binnen de jeugdopleiding van sportverenigingen ook sociaal emotionele vraagstukken kunt benoemen, begeleiden en oplossen. Je kunt daarna ook zelf als coach aan het werk bij je eigen club en bovendien bij andere clubs in de regio. Daarbij kun je de trainers, coaches en vrijwilligers trainen en inspireren, in de wijze waarop ze binnen de club een pedagogisch klimaat ontwikkelen dat kindvriendelijk is en de talenten van de jeugdige sporters optimaal ontwikkelt.

De Fyjas Coach opleiding kan succesvol afgerond worden door het behalen van opgestelde competenties. Onder competenties verstaan wij succesvol gedrag dat is opgebouwd uit een geheel van kennis, vaardigheden en houdingen dat de docent in zijn beroepsuitoefening hanteert.

Bij de start van de opleiding brengt iedere cursist de eigen beginsituatie in kaart: de cursist bepaalt wat hij al heeft ontwikkeld aan competenties en op grond daarvan formuleert hij persoonlijke doelen. In de voortgangsgesprekken die op verschillende momenten in de opleiding plaatsvinden stellen cursist, opleider en docent vast op welk niveau per competentie de cursist op dat moment functioneert, de ontwikkeling wordt zichtbaar gemaakt. Eventueel worden nieuwe doelen geformuleerd. Uiteindelijk dient de cursist aan het eind van de opleiding, bij het kwalificerend assessment, alle indicatoren op het niveau van de startbekwame coach aan te tonen. Tevens dienen alle toets opdrachten positief afgesloten te worden.

Als cursist moet je je alle competenties die in het curriculum opgenomen zijn eigen maken. Daarbij wordt gelet op:

 • Mate van diepgang van leerproces
 • Volledigheid van het handelen
 • Mate van zelfstandigheid
 • Mate van zelfstandigheid

Ook moeten alle indicatoren horende bij die hieronder beschreven competentieprofielen met een goed resultaat doorlopen zijn om te kunnen slagen.

 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Competent in samenwerken en werken in een organisatie
 • Competent in samenwerken met omgeving
 • Competent in reflectie en ontwikkeling