Toezichthouders

Er zijn 3 toezichthouders aangesteld als waakhond van de keurmerken. Toezicht is gericht op ordelijke en transparante processen, zuivere verhoudingen tussen Fyjas, auditoren en zorgvuldige behandeling van cliƫnten.