Keurmerk aanvragen

Het Fyjas keurmerk staat los van de Fyjas academy

FYJAS wil binnen alle sportclubs en overige pedagogische instellingen van Nederland een verantwoord pedagogisch klimaat creëren, waarbij de talenten van de jonge sporters optimaal ontwikkeld kunnen worden. ‘Uitwassen binnen jeugdsport zoals misbruik, racisme en discriminatie, maar ook het gebrek aan sociaal emotionele begeleiding, moeten zo snel mogelijk tot het verleden behoren. Jonge sporters kunnen dan gewoon kind zijn en van hun sport genieten. Pas dan is de opleiding voor jeugdige (top)sporters compleet!

FYJAS is onderdeel van Groei en Ontwikkeling B.V.

plezier

Fyjas Academy

Op de FYJAS academy word je opgeleid door docenten die deskundig zijn in hun vakgebied. De FYJAS training gaat uit van een totale (holistische) aanpak, waarbij er rekening gehouden wordt met alle personen om de sporter heen, waaronder de ouders, broertjes& zusjes, vriendjes, leraren, etc. Deze opleiding is op MBO tot MBO+ niveau met een doorgroeimogelijkheid tot HBO- niveau. Ook bestaat de mogelijkheid om losse modulen af te nemen.

Lees verder

Fyjas coach

De FYJAS Training maakt je een complete coach, omdat je naast de kennis die je al hebt op het gebied van conditie, techniek en tactiek ook sociaal emotionele vraagstukken binnen de jeugdopleiding van sportverenigingen kunt benoemen, begeleiden en oplossen. Dat maakt je na het succesvol afronden van deze FYJAS opleiding en het behalen van je diploma(‘s) uniek.

Lees verder

FYJAS SCHOOL

De Fyjas Coach opleiding kan succesvol afgerond worden door het behalen van opgestelde competenties. Onder competenties verstaan wij succesvol gedrag dat is opgebouwd uit een geheel van kennis, vaardigheden en houdingen dat de docent in zijn beroepsuitoefening hanteert. Iedere competentie is verder geconcretiseerd met indicatoren. Bij de start van de opleiding brengt iedere cursist de eigen beginsituatie in kaart: de cursist bepaalt wat hij al heeft ontwikkeld aan competenties en op grond daarvan formuleert hij persoonlijke doelen.
Lees verder

FYJAS is een initiatief van Drs. Marjorie Esajas, die zich al ruim 25 jaar bezig houdtmet de sociaal emotionele begeleiding van jonge sporters. Ook heeft zij de scriptie ’De droom die voetbal heet’ geschreven. Marjorie komt uit een echte voetbalfamilie en heeft de topsport via haar zoon van zeer nabij mee mogen maken.

Contact

Wilt u meer informatie? neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.